Category News

การเทรด

4 หนังสือที่เทรดเดอร์ควรอ่าน

การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้นั้น จะได้อาศัยทั้งองค์ความรู้ บางคน เข้าคอร์ส สอนเทรด FOREX  บางคนก็ใช้ประสบการณ์ ดังนั้น ในเมื่อระสบการณ์สำหรับมือใหม่ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้โดยเร็ว เราจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ใน…